دکتر یوسف خلج

سوابق آموزشی

  • کارشناسی : حقوق قضایی – دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی –  1377
  • کارشناسی ارشد : حقوق خضوضی گرایش حقوق مالکیت فکری  – دانشگاه تربیت مدرس – 1382
  • دکتری : فقه و حقوق خصوصی  – دانشگاه خوارزمی  تربیت معلم تهران  – 1393
  • مسلط به زبان انگلیسی و آشنایی با زبان عربی

سابقه حرفه ای

  • انجام وکالت در پرونده های حقوقی و کیفری و خانوادگی از سال 1384
  • مشاوره و معاضدت  حقوقی در اداره معاضدت کانون وکلا از سال 1386 لغایت 1393
  • مشاوره و وکالت در پرونده های بین المللی
  • کارشناس حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از سال 1386 لغایت 1390

سابقه تالیفی و علمی پژوهشی

  • مقاله حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی – مجله حقوق اسلامی شماره 14 – 1385
  • مقاله حمایت از نشانهای تجاری در شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مجله حقوق اسلامی شماره 15- 1386