با سلام و احترام

به زودی مباحثی در رابطه با طلاق از جمله آمار دلایل و اهداف و موضوعاتی از این قبیل در طی چندین بخش اراپه می شود و امیدواریم مثمر ثمر بوده و موجب کاهش آن گزدد.